Beslisnota bij bij Aanbiedingsbrief en Nota van toelichting ontwerp-Besluit wijziging Besluit gebruik burgerservicenummer in zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij bij Aanbiedingsbrief en Nota van toelichting ontwerp-Besluit wijziging Besluit gebruik burgerservicenummer in zorg (PDF | 2 pagina's | 326 kB)