Nota van toelichting bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit gebruik burgerservicenummer in zorg

Nota van toelichting bij het ontwerp-Besluit om het Besluit gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg te wijzigen. De wijziging is nodig om een grondslag te verschaffen voor het verwerken van het BSN van medewerkers van aangewezen volkenrechtelijke organisaties. 

Nota van toelichting bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit gebruik burgerservicenummer in zorg (PDF | 3 pagina's | 64 kB)