2e nota van wijziging wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming. Het wetsvoorstel houdt verband met de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en met het vrije verkeer van die gegevens in de Europese Unie (EU).