Jaarrapportage artikel 18Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet)202

Jaarrapportage over 2020 van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) volgens artikel 18 lid 2 van de Wet gebruik van passagiersgegevens  voor de  bestrijding van terroristische en  ernstige misdrijven (PNR-wet). De wet trad op 18 juni 2019 in werking. Deze jaarrapportage loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.