Privacy and Data Protection by Design

Dit Engelstalige document biedt experts handvatten om te werken volgens de principes van privacy by design.

Dit document hoort bij informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg.