Stroomschema pseudonimisering (AVG)

Dit stroomschema helpt u bij het toepassen van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met behulp van dit stroomschema kunt u de volgende vragen beantwoorden:

  • Is een ¬†persoonsgegeven een gepseudonimiseerd persoonsgegeven
  • Is aan de voorwaarden van de AVG voldaan
  • Heeft de verwerking een grondslag

Dit stroomschema hoort bij informatie over de AVG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg.