Waar vraag ik een uittreksel uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aan?

Er zijn 19 gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen waar u een uittreksel RNI kunt aanvragen.

Uittreksel RNI

Een uittreksel RNI kunt u aanvragen als u in het buitenland woont of korter dan 4 maanden in Nederland. Om een aanvraag te kunnen doen moet u wel ingeschreven staan in de RNI. Een uittreksel RNI kunt u gebruiken als bewijs van uitschrijving.