Uitstelbrief Kamervragen over de rol van prostitutiewebsites bij mensenhandel


Minister Van der Steur (VenJ) stelt de beantwoording van vragen van het Kamerlid Segers (ChristenUnie) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de rol van prostitutiewebsites bij mensenhandel.