Kamerbrief over uitvoering moties en toezeggingen prostitutiebeleid

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Tongeren (GL) en Swinkels (D66) over de versterking
van de maatschappelijke positie van sekswerkers. Daarnaast gaat hij in op de voortgang van de uitvoering van de motie-Van der Staaij (SGP) en Segers (CU) over de uitstapprogramma’s voor prostituees.