Aanbiedingsbrief bij nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland'

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland'.