Kamerbrief beëindiging herindelingsprocedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Brief van minister Plasterk (BZK) over het besluit van het kabinet om de procedure voor de vorming van de Noordvleugelprovincie te beëindigen.