Beantwoording Kamervragen over de aanbesteding van de Afsluitdijk

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Von Martels (CDA) over de aanbesteding van de Afsluitdijk. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Investering in sluis in Afsluitdijk moet economische kansen bieden voor Overijssel'.