De concurrentiegerichte dialoog

Bij mogelijke PPS-projecten mag de aanbestendende dienst de concurrentiegerichte dialoog toegepassen. Deze dialoogvorm wordt toegepast voor aanbesteding van bijzonder complexe projecten, waarvan het niet goed mogelijk is de technische middelen te bepalen of de juridische of financiële voorwaarden te specificeren.

De concurrentiegerichte dialoogprocedure verschilt wezenlijk van een ‘gewone’ openbare of niet-openbare procedure. Het grootste verschil zit in de wijze van uitvragen. De concurrentiegerichte dialoog start met een vraag waarvoor geen (eenduidige) oplossing bekend is. Op basis van oplossingen die de gegadigden aandragen voert de aanbestedende dienst een dialoog die leidt tot optimalisatie tussen vraag en aanbod.