Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

Het facilitair beheer van het Rijkskantoor ‘De Knoop’ in Utrecht is georganiseerd volgens een Publiek-Private Samenwerking (PPS). De ADR concludeert dat het systeem van registratie en afhandeling van meldingen naar behoren functioneert.