Contractvorm DB

Bij een DB contract zijn ontwerp (Design) en bouw (Build) aan één partij uitbesteed.

Bij een DB contract is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp én de bouw van het project. Het DB contract stimuleert de opdrachtnemer om beter na te denken over de consequenties van het ontwerp voor een succesvolle realisatie van het project.

Andere gebruikte termen voor vergelijkbare contracten zijn Design-Construct (DC) en Engineering-Construct (EC). Deze contracten kennen dezelfde principes als het DB contract.

Meer informatie geïntegreerde contractvormen

Meer informatie over geïntegreerde contractvormen vindt u op websites van: