Wat is DBFM of DBFMO?

Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij alle aspecten van een project integraal worden geregeld. Het gaat daarbij vaak om grote infrastructurele projecten in de grond, weg- en waterbouw (zoals wegen, sluizen en bruggen) en vastgoed.

DBFMO: aspecten van een project

De DBFM(O)-contractvorm regelt de volgende aspecten:

  • Design: ontwerp
  • Build: bouw
  • Finance: financiering
  • Maintain: onderhoud
  • Operate: exploitatie (als hier geen sprake van is gaat het om een DBFM-project).

Kenmerken DBFMO

DBFMO is niet geschikt voor alle projecten. Kenmerken van DBFMO-contracten zijn:

  • Langlopend, de contracten kunnen wel 20 tot 30 jaar duren.
  • De reikwijdte (scope) van de projecten is vooraf goed te bepalen.
  • De projectrisico’s zijn goed in te schatten en te beheersen door de opdrachtnemer.