Contractvorm DBM

Bij een DBM contract zijn ontwerp (Design), bouw (Build) en onderhoud (Maintain) aan één partij uitbesteed.

Bij een DBM contract vinden optimalisaties plaats tussen ontwerp, bouw en onderhoud. Tijdens de ontwerpfase stimuleert het DBM contract de opdrachtnemer om beter na te denken over de consequenties van het ontwerp voor een succesvolle realisatie van het project. Het DBM contract stimuleert de opdrachtnemer ook om tijdens ontwerp en realisatie na te denken over het optimaal onderhouden van het object. 

Meer informatie geïntegreerde contractvormen

Meer informatie over geïntegreerde contractvormen vindt u op websites van: