PPS-huisvestingsprojecten

Lees meer over de PPS-huisvestingsprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. De projecten zijn geordend op projectfase.

Voorbereidingsfase 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een inkoopplanning voor projecten en onderhoudscontracten met een vermoedelijke waarde boven de 5 miljoen euro. Voor de projecten boven 25 miljoen euro wordt een PPC gemaakt. Deze projecten komen daarmee in aanmerking voor DBFM(O).

Aanbestedingsfase 

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen

Een nieuwe kazerne in Vlissingen voor de Koninklijke Marine. Lees meer over het PPS-project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne op de website van Rijksvastgoedbedrijf.

Realisatiefase

Rechtbank Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert nieuwe huisvesting voor de rechtbank Amsterdam. Lees meer over het PPS-project Herhuisvesting Rechtbank Amsterdam op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.
 

RIVM en CBG

Het Rijksvastgoedbedrijf laat in Utrecht nieuwbouw ontwikkelen voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook voor het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) komt er nieuwbouw. Lees meer over het PPS-project nieuwbouw RIVM/CBG op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Exploitatiefase 

Rijkskantoor De Knoop

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor ontwikkeld. Lees meer over het PPS-project Rijkskantoor de Knoop op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Justitieel Complex Schiphol

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op Schiphol het Justitieel Complex Schiphol ontwikkeld waarin nu verschillende justitiële organisaties zijn gehuisvest. Lees meer over het PPS-project Justitieel Complex Schiphol op DJI.nl. 

Justitieel Complex Zaanstad

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in Zaandam een nieuwe penitentiaire inrichting gerealiseerd. Lees meer over het PPS-project Justitieel Complex Zaanstad op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Ministerie van Financiën

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2007 - 2008 het gebouw van het Ministerie van Financiën, daterend uit de jaren 70, volledig gerenoveerd. Lees meer over PPS-project het gebouw van het Ministerie van Financiën.

Hoge Raad der Nederlanden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in Den Haag nieuwbouw voor de Hoge Raad der Nederlanden ontwikkeld. Lees meer over het PPS-project nieuwbouw Hoge Raad op de website van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Rijnstraat 8

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalige ministerie van VROM tot een nieuw rijkskantoor voor verschillende ministeries en Rijksdiensten gerenoveerd. Lees meer over het PPS-project Rijnstraat 8 op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Bezuidenhoutseweg 30 (B30)

Na de renovatie van het voormalig ministerie van Economische Zaken hebben zich in dit pand gevestigd het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Lees meer over het PPS-project Bezuidenhoutseweg 30 (B30) op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Detentie Centrum Rotterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuw detentiecentrum gerealiseerd. Lees meer over het PPS-project Detentie Centrum Rotterdam op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Nationaal Militair Museum

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Lees meer over het PPS-project Nationaal Militair Museum op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Belastingkantoor Doetinchem

In Doetinchem heeft het Rijksvastgoedbedrijf een nieuw kantoor gerealiseerd voor de Belastingdienst.

Duo/Belastingdienst Groningen

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseerde in Groningen een gezamenlijk kantoorgebouw voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst.

Kromhoutkazerne, Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Gerechtsgebouw Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisatie in Breda gerealiseerd. Lees meer over het PPS-project Gerechtsgebouw Breda op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.