Weblogberichten

Markt uitdagen betekent ook eigen zaken op orde

De aanbesteding van het SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) duurt ongeveer anderhalf jaar. Hoe verloopt het aanbestedingstraject en hoe worden de afspraken van Rijkswaterstaat met de omgeving geborgd?

Dialoog

De dialoogfase van het project A9BAHO is op 5 april 2018 officieel van start gegaan. Voorafgaand aan de dialoogfase heeft Kees Abrahamse, omgevingsmanager A9BAHO, de afspraken met de zeven belangrijkste stakeholders formeel vastgelegd. ‘Als we aan de gegadigden vragen om met plannen te komen waarbij de tevredenheid van stakeholders vergroot én de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerder versterkt wordt, dan is het aan ons de taak om de afspraken en wensen van deze stakeholders vast te leggen en aan hen kenbaar te maken. In de zogeheten uitvoeringsovereenkomsten zijn deze klanteisen vertaald in vraagspecificaties. Wij bieden eveneens kansen voor onze stakeholders om ruimtelijke plannen te ontwikkelen en te integreren in dit project. Bijvoorbeeld provincie Noord-Holland met de wens voor de omlegging van een fietspad en de gemeente Ouder-Amstel met de wens voor een fietspad tussen de A9 en de Verlengde Polderweg. De uitvoering van die gedeeltes wordt door de stakeholders zelf gefinancierd.’

Van tevoren vastleggen

De afspraken zijn vastgelegd in bestuurlijke overeenkomsten. Kees Abrahamse: ‘Het is echt heel fijn dat al deze overeenkomsten tussen Rijkswaterstaat en stakeholders vóór de dialoogfase zijn vastgesteld. Daarmee kunnen er geen misverstanden ontstaan voor de gegadigden. En als de toekomstige opdrachtnemer met een betere oplossing komt, dan kan de uitvoeringsovereenkomst met instemming van de betreffende stakeholder aangepast worden.’

Aanbesteding van A tot Z

Bernard Westeneng, contractmanager A9BAHO, vertelt dat de gehele aanbestedingstraject van het Design, Build, Finance and Maintain-contract opgeknipt is in een aantal fases. ‘De publicatie op TenderNed op 31 januari 2018 markeerde de start van de aanbesteding. Daarmee kwamen we in de selectiefase terecht. Daarna volgden de dialoogfase (1 en 2) en de fase van inschrijving. Het is een standaardprocedure bij Rijkswaterstaat. In totaal hebben zes combinaties zich voor deze opdracht ingeschreven. Al deze combinaties voldoen aan de inschrijvingscriteria. Helaas heeft één partij zich teruggetrokken. Met de overige vijf zijn we verder gegaan in de eerste dialoogfase.’

Trechteren

‘We wilden het aantal gegadigden trechteren; van 5 naar 3’, vervolgt Bernard Westenberg. ‘Om die reden hebben we het traject in 2 delen opgeknipt. Hoe dat werkt? De partijen kunnen bepaalde scores behalen op de producten die we bij hen hebben opgevraagd (rekening houdend met de criteria die we hebben opgesteld). De best scorende partijen gaan door naar de volgende ronde. Door hen eerst met slimme oplossingen/plannen uit te dagen, stellen we daarmee de kwaliteit voorop! De drie partijen die in de tweede dialoogronde meedoen, maken aan het eind pas hun prijskaartje bekend. Binnen het vak contractmanagement noemen wij dit gunnen volgens de Economisch Meest Voordelige Inschrijvingscriterium met de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding.’

Een-op-een-gesprekken

De dialoogfase is bedoeld om de gegadigden te informeren over allerlei zaken die in de aanbestedingsdocumenten staan. ‘Dit doen we door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren en een-op-een-gesprekken met hen te houden. Buiten de formele bijeenkomsten kunnen ze eveneens hun vragen uploaden in Relatics. Het dialoogteam van de A9BAHO staat klaar voor de nodige toelichting. De scores op diverse producten worden door de beoordelingscommissie gegeven. Deze commissie wordt op het moment samengesteld. Het is een drukke periode bij de A9BAHO, maar ook erg spannend; wie mag het plan in realisatie brengen en het onderhoud van 14 jaar uitvoeren? We hopen dit voor de zomer van 2019 te weten,’ aldus Bernard Westeneng.