Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan. Bijvoorbeeld na een langdurige ziekte. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij. Werkgevers worden gestimuleerd mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat.