Memorie van antwoord Wijziging Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet wegens centraliseren tolkvoorzieningen, luisterlijnen en jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden

Memorie van antwoord van minister De Jonge (VWS) bij de wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Deze wetten worden gewijzigd omdat de tolkvoorzieningen, luisterlijnen en het jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden wordt gecentraliseerd.