Beantwoording Kamervragen over EU Fiche Mededeling Europese strategie rechten van personen met een handicap 2021-2030

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over de EU-mededeling ‘Unie van gelijkheid: strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030’ en het BNC-fiche met de reactie van de regering op deze Europese strategie. De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.