Beantwoording Kamervragen over het manifest toegankelijke festivals dat op 8 juni jl. is gelanceerd

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het manifest toegankelijke festivals dat op 8 juni 2021 is gelanceerd. De vragen zijn gesteld door de leden Kwint (SP), Westerveld (GroenLinks), De Neef (VVD) en Ouwehand (PvdD).