Op weg naar een inclusievere samenleving - Lerende Evaluatie programma onbeperkt meedoen

De lerende evaluatie heeft als doel om te onderzoeken in welke mate de ingezette strategie van het programma Onbeperkt meedoen! een beweging op gang brengt die ertoe leidt dat mensen met een beperking naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.