Onbeperkt Meedoen: Bryan

In deze video vertelt Bryan, die een licht verstandelijke beperking heeft, dat hij stemmen belangrijk vindt. 

*Muziek speelt*
Bryan komt aanlopen bij de dagbesteding.

Politiek vind ik heel interessant én belangrijk 

*tekst in beeld* Cursus stoere stemmer

Politiek vind ik heel interessant én belangrijk 
Ik heb een licht verstandelijke beperking en wil ook graag stemmen

Bryan kijkt in cursusboek

Door de cursus Stoere Stemmer leer ik hoe ik mijn stem kan uitbrengen 
en weet ik hoe ik moet stemmen als IK in het stemhokje sta
Want dan breng ik met het rode potlood
mijn stem uit op de partij die bij mij past!


*Muziek speelt*
Onbeperkt meedoen Bryan

Eindtitel:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen
Rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/actieplan-toegankelijk-stemmen

Logo ASVZ
Logo Stichting Stras