Onbeperkt meedoen: Mark

In deze video zien we Mark. Mark werkt als camerabeeldspecialist bij de politie. Zijn autisme wordt hier niet gezien als een beperking, maar als een talent.

*Muziek speelt* Mark loopt de trap omhoog, richting zijn werkplek. Titel: Ik ben gediagnostiseerd met autisme. Het was moeilijk om werk te vinden. Twee jaar geleden ben ik begonnen bij de politie als camerabeeldspecialist. *Muziek speelt* Mijn autisme wordt niet hier gezien als een beperking maar juist als een talent. Mark’s leidinggevende kijkt mee met Mark naar de beelden op zijn computer. Ik kijk nu positief naar mijn toekomst. Onbeperkt meedoen! Mark. *Muziek speelt* Eindtitel: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen Met dank aan Politie en Autitalent