Onbeperkt meedoen

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Zodat zij kunnen meedoen op een manier die bij hen past. En zoals zij dat willen. In 2018 is de regering daarom het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Er zijn 5 onderdelen.

De regering ondertekende in 2016 het VN-verdrag Handicap. In dit verdrag staat wat Nederland moet doen om de situatie van mensen met een beperking te verbeteren. Het programma Onbeperkt meedoen! beschrijft wat de regering, gemeenten en bedrijven gaan doen om dat te bereiken.

Onbeperkt meedoen! uitgelegd

De regering werkt in het programma Onbeperkt meedoen! samen met gemeenten, bedrijven en organisaties. Mensen met een beperking praten zelf ook mee.

Onbeperkt meedoen! gaat uit van het sociaal model zoals beschreven op de website Niets Over Ons Zonder Ons. Het VN-verdrag Handicap doet dit ook. Volgens het sociaal model ligt het aan de omgeving of mensen wel of niet kunnen meedoen. De omgeving moet zich dus aanpassen, en niet de mensen met een beperking. 

Video: VN-verdrag Handicap

In deze video vertellen mensen met een beperking hoe belangrijk het is dat zij dezelfde rechten hebben als mensen zonder een beperking. 

*muziek speelt*

In Nederland leven 
ruim twee miljoen mensen... met een auditieve, visuele...lichamelijke of 
verstandelijke beperking... of een psychische kwetsbaarheid.
Zij hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving...
als ieder ander.

*flor* 
Ik wil graag overal zelf
naar toe kunnen reizen.
*sasha* 
Ik ga graag zelfstandig 
op pad in mijn stad.
*jarno* 
Met de wind door mijn haren
ben ik graag op het water.
*rayleigh*
Ik vind sporten ook 
gewoon heel erg leuk.
*Tim*
Ik kan reizen zonder 
anderen om hulp te vragen.


In de afgelopen vijf jaar
is er al veel bereikt...
om Nederland inclusiever
en toegankelijker te maken...
samen met enthousiaste 
partijen en ervaringsdeskundigen.
Zo is er gewerkt aan 
drempelvrije sportaccomodaties...
openbaar vervoer...gebouwen...
passende zorg en ondersteuning....
passend onderwijs...
betere toegang tot de arbeidsmarkt...
betere online informatie...
en nog veel meer.
Maar we zijn er nog niet.
Mensen met een beperking 
ervaren nog steeds drempels...
in het dagelijks leven.

*Rini*
 Mijn boodschap: investeer 
in mensen met een beperking.
*Nouredinne* 
Met behulp van een OV coach...
kan ik mijzelf veel 
gemakkelijker en sneller verplaatsen.
*Moeder Yara*
Door een paar simpele 
aanpassingen in deze speeltuin...
kan Yara 
heerlijk samen spelen.
*Priscilla* 
Hierdoor bepaal ik zelf...
of ik met of zonder 
begeleiding wil reizen.

Met kleine aanpassingen 
kun je veel veranderen.
Met de inspiratie en inzichten...
die we in vijf jaar hebben opgedaan...
blijven we verder werken...
aan een toegankelijke en
inclusieve samenleving.
Want iedereen moet 
zoveel mogelijk...
naar wens en vermogen
mee kunnen doen...
en onbeperkt bewegen,
ontwikkelen en genieten.

Namens iedereen wil ik zeggen...
Onbeperkt meedoen!
Eva Eikhout.

Eindtitel: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Rijksoverheid. www.Onbeperkt Meedoen.nl 
VN Verdrag Handica 
 

Wet- en regelgeving 

De regering moet zich bij elke nieuwe afspraak of wet houden aan het VN-verdrag Handicap. Bij het uitvoeren van het programma Onbeperkt meedoen! gelden 2 wetten:

 1. Artikel 1 van de Grondwet 
 2. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Voor sommige onderwerpen gelden speciale wetten. Zoals voor het openbaar vervoer, de bouw, de websites van de regering en de verkiezingen

Er komt een nieuwe Europese afspraak over toegankelijkheid. Deze afspraak moet ervoor zorgen dat producten en diensten beter toegankelijk zijn. Mensen met een beperking kunnen dan makkelijker computers en pinautomaten gebruiken. Of via internet kaartjes kopen en hun bankzaken regelen. 

De regering, gemeenten en organisaties moeten zich al houden aan wetten voor toegankelijkheid. Vanaf 28 juni 2025 zal dit ook gaan gelden voor bedrijven. 

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens controleert het verdrag in Nederland. Het College is er ook voor klachten over toegankelijkheid of discriminatie.

Kijktips

In een aantal video’s vertellen mensen met een beperking hun verhaal. Ze laten zien dat kleine aanpassingen veel verschil maken.

Luistertips

Luister op Spotify of Apple Podcasts naar podcasts over:

 • Onbeperkt bewegen 
  Bewegen op straat, op reis of in gebouwen. Hoe kunnen gemeenten zorgen dat dit makkelijker wordt?  
 • Onbeperkt ontwikkelen
  Een vak leren, stage lopen en een baan vinden. Hoe kunnen scholen en werkgevers studenten met een beperking helpen? 
 • Onbeperkt feest
  Genieten van een festival of pretpark. Hoe kunnen we de toegankelijkheid verder verbeteren?

Leestips

In de online magazines staan interviews met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld hoe ze sporten in een rolstoel. Of hoe ze op internet begrijpelijke informatie kunnen vinden. 

Elke maand komt de nieuwsbrief 'Onbeperkt meedoen!' uit. Daarin staan goede ideeën en nieuwe projecten over toegankelijkheid.

Aanmelden voor de nieuwsbrief