Programma Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

Het programma Onbeperkt meedoen! is een praktische uitwerking van het VN-verdrag handicap. In het VN-verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Zichtbare en onzichtbare drempels

Onbeperkt meedoen! wil minder drempels in de samenleving, zodat iedereen onbeperkt kan meedoen. Het gaat hierbij om zichtbare drempels: op werk, school of bij een restaurant. Maar ook om onzichtbare drempels. Bijvoorbeeld als iemand met een handicap zich niet serieus genomen voelt, omdat de ober niet tegen hem maar tegen een vriend praat. Het programma gaat over de periode 2018 – 2021. Vanaf 2021 moeten mensen met een beperking vaker kunnen meedoen. Zie ook het beeldmateriaal van het programma Onbeperkt meedoen!

Landelijke samenwerking

Onbeperkt meedoen! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie werkt samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en organisaties.

Een aantal organisaties treden naast VWS op als bestuurlijke partners van het VN-verdrag. Zij helpen concrete initiatieven breder te verspreiden en te implementeren. De bestuurlijke partners zijn:

Opbouw programma

De ministeries werken met Onbeperkt meedoen! aan 7 thema’s:

Daarnaast zoekt het programmateam van Onbeperkt meedoen! verbinding met goede initiatieven in de samenleving die de toegankelijkheid vergroten. Een voorbeeld hiervan is het SamenSpeelAkkoord. Hiermee slaan veertien partijen, waaronder VWS, de handen ineen om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken. In de SamenSpeelBelofte van VWS staat wat het ministerie de komende twee jaar zal doen in het kader van het SamenSpeelAkkoord.

Video: Yara in de speeltuin

In deze video laat Yara zien dat ze heerlijk kan spelen in een speeltuin met behulp van een paar eenvoudige aanpassingen.

*Muziek speelt* Yara speelt bij speelrek 

Door een paar simpele aanpassingen in deze speeltuin…
Kan Yara heerlijk vrij spelen.
*Muziek speelt* Yara speelt met ander kindje en moeder Yara helpt.
Zij kan net als ieder ander kind... 
onbeperkt meedoen. *Muziek speelt*
Yara en moeder bij speelrek 

Dit is Yara en ik ben haar moeder Jessica.

*Muziek speelt*
Yara speelt in speeltuin
Eindtitel: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Rijksoverheid. Week van de Toegankelijkheid 
Met dank aan de 
Speeltuinbende en Speeltuin Het Kloosterplantsoen in IJsselstein

Voorbeelden over leven met een beperking

Het ministerie van VWS geeft met de nieuwsbrief 'Onbeperkt meedoen!' en magazine 'Onbeperkt meedoen!' extra aandacht aan mensen met een beperking. Daarin staan inspirerende voorbeelden en persoonlijke verhalen. U zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief en het magazine 'Onbeperkt meedoen!'.

Documenten