Programma Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

Het programma Onbeperkt meedoen! is een praktische uitwerking van het VN-verdrag handicap. In het VN-verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Zichtbare en onzichtbare drempels

Onbeperkt meedoen! wil minder drempels in de samenleving, zodat iedereen onbeperkt kan meedoen. Het gaat hierbij om zichtbare drempels: op werk, school of bij een restaurant. Maar ook om onzichtbare drempels. Bijvoorbeeld als iemand met een handicap zich niet serieus genomen voelt, omdat de ober niet tegen hem maar tegen een vriend praat. Het programma gaat over de periode 2018 – 2021. Vanaf 2021 moeten mensen met een beperking vaker kunnen meedoen.

Landelijke samenwerking

Onbeperkt meedoen! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie werkt samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en organisaties.

Een aantal organisaties treden naast VWS op als bestuurlijke partners van het VN-verdrag. Zij helpen concrete initiatieven breder te verspreiden en te implementeren. De bestuurlijke partners zijn:

Samen met onze partners helpen we concrete initiatieven groter te maken en breder te verspreiden. Ook geven we extra aandacht aan mensen met een beperking door inspirerende voorbeelden te laten zien en persoonlijke verhalen te delen. Onder andere via een online magazine dat vier keer per jaar verschijnt. Wil u het online magazine ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar dienstpostbusonbeperktmeedoen@minvws.nl.

Opbouw programma

De ministeries werken met Onbeperkt meedoen! aan 7 thema’s:

Zie ook