Bouwen en wonen

Bij nieuwe gebouwen moet er meer rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Dat moet ook als je andere gebouwen gaat verbouwen. Ook wil de regering meer aangepaste woningen en woonvormen voor mensen met een beperking.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich in voor het thema bouwen en wonen. Dit doen ze in samenwerking met andere bedrijven en organisaties. Zo onderzoekt het ministerie van BZK samen met Ieder(in) hoeveel mensen met een beperking een geschikte woning of woonvorm zoeken. En welke aanpassingen ze nodig hebben.

Vergroot afbeelding
Door de aangepaste keuken heeft Paul voldoende ruimte voor zijn rolstoel.

Maatregelen

  • Eenduidige richtlijnen voor toegankelijk (ver)bouwen;
  • Stimuleren van voldoende geschikte en beschikbare woningen;
  • Onderzoek naar extra toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit;
  • Inventarisatie knelpunten toegankelijkheid van de openbare ruimte.