Onderwijs

Alle kinderen en jongeren moeten toegang hebben tot onderwijs en een aanbod krijgen dat bij hen past. Ook kinderen met een beperking. Voor hen komt extra onderwijsondersteuning en begeleiding.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zet zich in voor beter passend onderwijs. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen waar leerlingen met een beperking tegenaan lopen in het onderwijs.

Vergroot afbeelding
Julie heeft een licht verstandelijke beperking en volgt de leesles in een reguliere schoolklas.

Maatregelen

  • Extra begeleiding voor leerlingen en studenten.
  • Scholen bespreken met leerlingen, leraren en ouders hoe ieder kind op school kan meedoen. Ook konden mensen online hun verhaal delen: 4.600 leraren, ouders en begeleiders hebben dat gedaan.
  • De aansluiting tussen onderwijs en zorg verbeteren. Zodat ook kinderen die verzorging en verpleging nodig hebben, naar school kunnen.

Voorbeelden

  • Expertisecentrum Handicap + Studie heeft een netwerk opgezet. Hier kunnen universiteiten en hogescholen kennis uitwisselen en problemen bespreken.
  • Handicap + Studie heeft de ‘Intentieverklaring VN-verdrag’ opgesteld. In 2018 hebben de eerste hogescholen en universiteiten deze verklaring al ondertekend. Zo laten ze zien: wij gaan de positie van studenten met een beperking verbeteren.