Participatie en toegankelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil sport, cultuur, bibliotheken en media toegankelijker maken. Daarnaast is het de bedoeling om meer websites en apps toegankelijk te maken. Ook moeten overheden en andere partijen begrijpelijker communiceren.

Vergroot afbeelding
Jaco sport bij atletiekvereniging Zuidwal in Huizen.

Maatregelen

  • Groter toegankelijk sportaanbod, dit is uitgewerkt in het Sportakkoord.
  • Minder knelpunten bij deelname aan cultuur, zoals theater of musea. Zodat bijvoorbeeld slechtzienden meer uit een museumbezoek kunnen halen.
  • Meer websites, portals en apps moeten toegankelijk worden. Voor (semi)-overheidspartijen is het deels al verplicht om aan toegankelijkheidseisen te voldoen.
  • Laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden met het programma Tel mee met Taal.
  • Alle stemhokjes toegankelijk maken en passende ondersteuning bieden bij het stemmen.
  • Bibliotheken krijgen meer geld voor luisterboeken, boeken met grote letters en activiteiten voor mensen die taal lastig vinden.
  • Meer televisieprogramma’s krijgen ondertiteling.

Voorbeelden

  • Er komt begrijpelijke informatie bij medicijnen. Ook komen er video’s waarin je ziet hoe je sommige medicijnen moet gebruiken.
  • In 2019 waren er verkiezingskranten in begrijpelijke taal. Op de website ‘Stem jij ook?’ konden mensen met een licht verstandelijke beperking oefenen met stemmen. Filmpjes lieten zien wat je moet doen in het stemhokje.

*Muziek speelt* Els in rolstoel op bospad toegankelijk voor beperkten

In dit natuurgebied kan ik mijn zondagen 
heerlijk besteden 
*Muziek speelt* Els rolt zelf het pad af naar een open plek
Ik heb hier alle vrijheid om me te vermaken
En te genieten van deze prachtige omgeving *Muziek speelt*
Els op heideveld 

Onbeperkt meedoen, Els

*Muziek speelt*
Els rolt zelf met rolstoel over bospad. 
Eindtitel: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Rijksoverheid. Week van de Toegankelijkheid 
Met dank aan Natuurmonumenten, Groen en Handicap, Nationale Postcode Loterij