Werk

Mensen die willen werken, moeten ook kunnen werken. Maar mensen met een beperking zitten vaker zonder werk dan andere mensen. Daarom moeten zij meer kansen krijgen op een betaalde baan. Mensen met een beperking die al een baan hebben, moeten kunnen blijven werken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt hard aan het verbeteren van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Dit doet SZW samen met gemeenten, het UWV, de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en sociale partners: vakbonden, AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Vergroot afbeelding
Ronald is slechthorend en werkt bij ABN AMRO.

Maatregelen

  • Meer werkgelegenheid: vóór 2026 komen 125.000 extra banen beschikbaar voor mensen met een beperking.
  • Mensen met een arbeidsbeperking krijgen meer hulp bij het vinden van een baan. Door scholing, hulp van een jobcoach of aanpassingen op de werkplek.
  • Het project ‘Simpel Switchen’ maakt de overgang van dagbesteding naar (beschut) werk makkelijker. Ook moet iemand terug kunnen naar dagbesteding als werken toch niet lukt.
  • Het UWV gaat zijn service verbeteren en meer maatwerk leveren.

Werkgevers en werknemers in gesprek

Ook is het belangrijk dat werkgevers en medewerkers met een beperking met elkaar praten. Ze moeten samen bekijken wat voor hulp of steun deze medewerkers nodig hebben. Dit kan kansen bieden voor de medewerker en de werkgever.

Een aantal voorbeelden:

  • In sommige gemeenten werken werkgevers, de gemeente en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs samen. Ze zoeken samen een geschikte baan voor leerlingen die van school komen.
  • Een aantal mensen met een beperking heeft een baan gevonden in de zorg. Na een korte training en met goede begeleiding werken ze bijvoorbeeld als woonhulp of huiskamerassistent.

In deze baan voel ik mij van waarde voor mijn collega’s en onze klanten. *Muziek speelt* Ik ben slechthorend maar ik kan met een beetje hulp en geduld de ander toch verstaan. *Muziek speelt* Dankzij het project Warm Welkom krijg ik de kans om klanten te helpen en ook mijzelf te ontwikkelen. Ik wil laten zien dat ik echt het verschil kan maken op het werk. Onbeperkt Meedoen! Ronald *Muziek speelt* Eindtitel: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen Met dank aan: ABN-AMRO/B-ABLE en Kantoor Den Bosch