Aanbiedingsbrief bij Nota's wijziging Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging aan vanwege de wijziging van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De wijziging gaat over het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen.