Nota van wijziging bij Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nota van wijziging bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) in de zorg. De wijziging gaat over het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen. De Nota bevat ook een toelichting over de mate van verplichting tot het uitwisselen van gegevens.

Nota van wijziging bij Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (PDF | 1 pagina | 53 kB)