Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Nota's wijziging Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Nota's wijziging Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (PDF | 4 pagina's | 1,1 MB)