Antwoorden Kamervragen over pilot Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard Achmea


Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over de wettelijke grondslag van de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard/Achmea.