Kamerbrief bij 2e voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand

Minister Dekker stuurt de 2e voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand naar de Tweede Kamer. Hij beschrijft daarbij de voortgang sinds de vorige voortgangsrapportage van juli 2019. Ook gaat hij in op enkele moties en toezeggingen.

Kamerbrief bij 2e voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (PDF | 15 pagina's | 243 kB)