Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord Invoeringswet EOM

Minister Grapperhaus stuurt de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel Invoeringswet EOM naar de Eerste Kamer. HEt wetsvoorstel gaat over samenwerking bij de invoering van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).