Kamerbrief over onderzoek PG Hoge Raad naar aanleiding van aangiften Toeslagenaffaire

Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG Hoge Raad) naar aanleiding van de aangifte tegen 6 huidige en voormalige bewindslieden in verband met de Toeslagenaffaire. Het onderzoek richtte zich op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor het starten van een opsporingsonderzoek. Het resultaat van het onderzoek zit als bijlage bij de Kamerbrief.