Besluit jaarlijkse indexering verkeersboetes 2020

Ontwerpbesluit voor de wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening. De wijziging houdt verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven.