Nota van toelichting bij ontwerpbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM afdoening

De nota geeft een toelichting bij het ontwerpbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM afdoening. De voorgestelde wijziging houdt onder meer verband met de jaarlijkse indexeringen van de tarievnen.