Bijlage 2: Inventarislijst

De bijlage bevat een inventarislijst van de documenten die horen bij het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie openbaar te maken over het kabinetsbesluit om tijdelijk extra geld voor de sociale advocatuuruit te trekken.