Openbare documenten Wob-besluit kabinetsbesluit 15 november 2019 extra geld sociale advocatuur

Overzicht van e-mailuitwisseling bij het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie openbaar te maken over het kabinetsbesluit om tijdelijk extra geld voor de sociale advocatuuruit te trekken.