Memorie van antwoord Invoeringswet EOM

Minister Grapperhaus reageert op het voorlopig verslag van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Invoeringswet EOM. Het wetsvoorstel gaat over de aanpassing van enkele wetten in verband met nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).