Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld

Het rapport doet verslag van een praktijkonderzoek naar de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld in Rotterdam. In de pilot werkten de rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond samen.