Evaluatie Rotterdamse Regelrechter en Haagse Wijkrechter onderzoeksrapportage


Het rapport evalueert de pilots met de Rotterdamse Regelrechter en Haagse Wijkrechter. De pilots waren onderdeel van het programma Maatschappelijke effectieve rechtspraak (MER).