Beantwoording vragen over de evaluatie Wpta

Minister Dekker beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer naar aanleiding van de beleidsreactie op het eindrapport over de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur.