Aangifte tegen bewindspersonenin de Toeslagenaffaire

Het rapport bevat de bevindingen uit het oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG Hoge Raad) naar aanleiding van de aangifte tegen 6 huidige en voormalige bewindslieden in verband met de Toeslagenaffaire. Het onderzoek richtte zich op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor het starten van een opsporingsonderzoek.