Eindrapport Beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand

Met deze beleidsdoorlichting wordt inzicht verkregen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van Artikel 32 van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Artikel 32 gaat over rechtspleging en rechtsbijstand

Eindrapport Beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand (PDF | 134 pagina's | 1,7 MB)