Werken aan een toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is vandaag een werkconferentie gehouden over de gesubsidieerde rechtsbijstand om vast te stellen wat nodig is voor een toekomstbestendig stelsel, waarbij de toegang tot het recht gegarandeerd blijft. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft de werkconferentie georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’ van de commissie-Wolfsen eind 2015.

Minister Van der Steur omschreef bij opening van de werkconferentie de aanbevelingen van de commissie-Wolfsen als een evenwicht totaalpakket. ,,Het goede aan het rapport-Wolfsen is dat hij twee belangrijke uitgangspunten in zijn aanbevelingen wil verenigen: De toegang van het recht staat voorop, maar wel vanuit de gedachte dat we doelmatig moeten omgaan met het belastinggeld’’, aldus de minister.

Tijdens de werkconferentie zijn de meest betrokken partijen bij de rechtsbijstand met elkaar in discussie gegaan over gezamenlijke uitgangspunten voor een toekomstbestendig stelsel. Aan de werkconferentie namen deel:

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Raad voor de rechtspraak
  • Raad voor rechtsbijstand
  • Juridisch loket
  • Sociaal Raadslieden
  • Verbond van Verzekeraars
  • Mediatorsfederatie Nederland
  • Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Openbaar Ministerie

Minister Van der Steur heeft de Tweede Kamer eerder toegezegd in het voorjaar van 2016 een reactie op hoofdlijnen op het rapport-Wolfsen te geven. Daarbij zal hij de bevindingen van de betrokken partijen meenemen. Ook in het vervolgtraject worden partijen verder geïnformeerd.